1918 הכיבוש הבריטי

page-bg
page-frame

כבוש ראש פנה ע”י הצבא האנגלי – ספטמבר 1918
רק בספטמבר 1918 ,נכבש הגליל העליון מידי התורכים ואת מקומם תפס הצבא האנגלי. המסמך המוצג ממחיש את המבוכה בקרב התושבים בראש פנה בתקופה זו.

a
191920J152064842028Medium.94988176