1901 – פרוטוקול ועד המושבה

page-bg
page-frame
1901- עונש שהטיל ועד המושבה על חבר שאחז בכח בכנף בגד חברו
1901- עונש שהטיל ועד המושבה על חבר שאחז בכח בכנף בגד חברו