תרבות צרפת ביישוב היהודי

page-bg
page-frame

קתדרה – רוח צרפת ותרבות צרפת ביישוב היהודי בארץ ישראל (1882 – 1914 )
קתדרה מס. 62 , דצמבר 1991 , יד יצחק בן צבי
מחבר : יעקב שביט

ההשפעה של רוח ותרבות צרפת בישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשנייה.

למאמר המלא