תעשיית המשי

page-bg
page-frame

קתדרה – תעשיית המשי של ראש פנה
המאמר התפרסם ב-קתדרה, יד יצחק בן צבי , ירושלים
חוברת מס. 59 , מארס 1991
מחבר המאמר : יוסף גלס

המאמר עוסק בתעשיית המשי בראש פנה שהוקמה ביוזמתו של הבארון רוטשילד ופעלה בין השנים 1903 – 1905 .
התעשייה התבססה על תוצרת חקלאית של המושבות ועל כח עבודה מצפת שקודם לכן התפרנס מכספי החלוקה.
עצי התות העתיקים באתר השחזור נשתלו אז.

למאמר המלא