שמואל פינלס

page-bg
page-frame

מתוך ויקיפדיה

 5e95de5d55d05dc205e45d95e.32887665
שמואל פינלס (Samuel Pineles) מגאלאץ, 1843 – 1928, נדבן ועסקן ציוני דתי, הרוח החיה בארגון קונגרס פוקשאןונשיאו ומזכיר הוועד המרכזי ליישוב ארץ ישראל וסוריה, פעיל בכל ישראל חבריםברומניה.

שמואל פינלס נולד בברודי, גליציה, כבנו של הסופר התלמודי והמשכיל הרש מנדל פינלס ובגיל 17 התיישב בגאלאץ, שם סייע בעסקי אביו. פינלס היה יזם ואיש פיננסים ופעילותו תרמה לשגשוג עסקי הנמל בגאלאץ. בהיותו תורם בעין יפה, נחשב פינלס לאחד מעמודי התווך של הפילנטרופיה היהודית ברומניה. הוא הושיט עזרה רבה לפליטי הפוגרומיםשהגיעו לרומניה מהאימפריה הרוסיתובהמשך עזר לפליטים היהודים שנמלטו מהשלטונות הסובייטיים. הוא היה פעיל מרכזי בלשכת בני ברית של גאלאץ והמריץ רבים אחרים לתרום.

פינלס התבלט בפעילותו הציונית, יחד עם ד”ר קרפל ליפה ייסד ביאשי את הקבוצה “יישוב ארץ ישראל” ואת חובבי ציון המקומיים. הוא יזם את הקונגרס הציוני בפוקשאן והיה נשיאו. הוועד המרכזי ליישוב ארץ ישראל וסוריה, שבראשו עמד, ארגן את עליית היהודים  ובראשםדוד שו”ב שהקימו את ראש פנה וזכרון יעקב. לאחר הופעת הציונות המדינית של הרצלפינלס הצטרף לרעיון בהתלהבות רבה. בקונגרס הציוני העולמי הראשון, בבזל, פינלס נבחר לסגן נשיא, לצד מקס נורדאו. עד מותו בשנת 1928, בגאלאץ, השתתף פינלס בכל הקונגרסים הציוניים והיה פעיל בארגונים השונים ובעיתונות היהודית.

פינלס היה חבר בוועד הפועל של ההסתדרות הציונית ונמנה עם מייסדי “אוצר התיישבות היהודים “. ייסד גם כן את העיתון Emigrantul (“המהגר”) בגאלאץ (יחד עם אלעזר רוקח).

העיר גבעת שמואל בגוש דן קרויה על שמו של שמואל פינלס, כמו כן, קרויים על שמו רחוב בירושלים ורחוב בתל אביב. בשנת 1965 הועברו עצמותיו לקבורה בהר הרצל, בירושלים.