שלמה בן יוסף

page-bg
page-frame

שלמה בן יוסף כולל סרט נדיר משנת 1938