שינוי בשעות הפתיחה

page-bg
page-frame

החל מחודש אוגוסט 2015 משרדי העמותה לא יפעלו בשבת.

הקרנת החיזיון האורקולי בשבתות תתבצע בתיאום ובהזמנה מראש, ולקבוצות בלבד.