ראש פנה 1937

page-bg
page-frame

ראש פנה 1937 : רחוב העליון, מלון שורץ, בית הכנסת, שתילת טבק, פלוגת בית”ר