ראשית הרפואה בגליל

page-bg
page-frame

קתדרה – על ראשית הרפואה בגליל
קתדרה מס. 63 , אפריל 1992 , הוצאת יד יצחק בן צבי
מחבר : נקדימון רוגל

הרופאים הראשונים, אשר שרותיהם נשכרו על ידי פקידות הברון רוטשילד , לתת שירותי רפואה למתיישבי ראש פנה בשנים הראשונות להתיישבותם

למאמר המלא