פרופסור מר: על מלריה, יתושים ו – .D.D.T

page-bg
page-frame
תצוגת קבע על חייו ופועלו של פרופסור מר

מגדוד נהגי הפרדות, דרך ניהול התחנה לחקר המלריה בראש פנה, הצבא הבריטי ועד  למשרד הבריאות של מדינת ישראל. פרופסור מר, חוקר המלריה ומעמודי התווך של ההתיישבות בעמק החולה.

תצוגת הקבע המתעדת את חייו ופועלו פתוחה לקהל הרחב בבית פרופסור מר, מושבת הראשונים ראש פנה.

תצוגת קבע על חייו ופועלו של פרופסור מר