פעילות חנוכה 2018 באתר השחזור מושבת הראשונים

page-bg
page-frame

כל הפעילויות מותנות בהרשמה מראש . פרטים במשרדי העמותה לשחזור מושבת הראשונים, 04-6936913.