פנקס של אגודה מ 1881

page-bg
page-frame

קתדרה – הפנקס של "חבורה לישוב ארץ ישראל על ידי עבודת האדמה"
הופיע : קתדרה מס. 54 , דצמבר 1989, יד יצחק בן צבי
מחבר : אברהם גרוסמן

נושא המאמר : פנקס של אגודה שהוקמה בשנת 1881 בעיר מוינשט ברומניה , במטרה לפעול לעלייתם ארצה של בני הקהילה לשם עבודת האדמה

למאמר