עברית בעברית – ראשית החינוך העברי – לאומי בראש פנה (1923-1885)

page-bg
page-frame

 

“עברית בעברית- ראשית החינוך העברי-לאומי בראש פינה (1923-1885)” : תערוכת מסמכים, מוצגים ותצלומים הסטוריים נדירים בנושא ראשית החינוך העברי – לאומי בראש פנה. התערוכה מתארת את פועלם של המורים הראשונים שלימדו בראש פנה: משה דוד שו”ב, ד”ר יצחק אפשטיין ושמחה חיים וילקומיץ’, ואת תרומתם הגדולה לתחיית השפה העברית וליצירת תשתית של חינוך עברי – לאומי.

01.80350844