ספר המקנה של ראש פנה

page-bg
page-frame
קתדרה גליון 65

מחבר: נקדימון רוגל

נושא המאמר: תהליך התמיכה האינטנסיבית והשליטה של פקידות הברון רוטשילד במושבה ראש פנה. ניתוח נוסח ההסכם “ספר המקנה” שנחתם בין המתיישבים ונציגי הברון.

פורסם: “קתדרה” לתולדות ארץ ישראל וישובה תשרי תשנ”ג ספטמבר 1992 חוברת מס’ 65.

הוצאת יד בן צבי, ירושלים.

למאמר המלא