מסע אחר – כתבה על ראש פנה

page-bg
page-frame

כמעט מאה ושלושים שנה עברו מאז הגיעו מצפת ראשוני המתיישבים בגיא אוני. שתי משפחות נותרו מאז ואליהן הצטרפו עולים מרומניה. עוד זמן עבר עד שלקח הברון רוטשילד את המתיישבים תחת חסותו, הביא פקידים ובנה מפעל. גם לאחר הסתלקותו לא שככו היוזמות ולא תמו הסיפורים

נדב קלר

לכתבה