Increase font size Decrease font size Default font size

סרטוני וידאו

page-bg
page-frame
הוראת עברית בעברית

סרטון שנעשה בשנת 1989 ע"י גב' שריתה כמיסה. מתאר את המורים הראשונים בראש פינה, יצחק אפשטיין ושמחה חיים וילקומיץ, בית הספר הכפרי שהקימו ושיטת ההוראה שכונתה "עברית בעברית".הסרטון מציג את ההשםעה ההדדית של חיים צד לצד לכפר הערבי ג'אעוני והניב היחודי שהתפתח לעברית בראש פינה.

להמשך קריאה...