Increase font size Decrease font size Default font size

מה באתר

slider-bg
page-frame

סיור באתר כולל את:

1. מבני הציבור:

  •  בית פרופסור מר – כולל תצוגה על חייו ופועלו למיגור המלאריה
  •  בית הפקידות – מיצג אורקולי חדש
  • בית המורה – גלריות של אמני ראש פנה, ובית קפה (שוקולטה)
  • מלון שורץ – מבנה לשימור ולשחזור
  • בית הכנסת – גם מוזיאון וגם בית תפילה פעיל

2. רחוב הראשונים  – כולל גלריות “בית המתיישב”
3. גן המחרשות
4. גן הברון
5. מערת שלמה בן יוסף
6. בית העלמין
7. מצפה נמרוד
8. הבית האמריקאי – כיום עמותת “מפנה”

לחובבי הטבע מומלץ לסייר גם בשמורת נחל ראש פנה: הדרך ההיסטורית בין צפת וטבריה, נחל הכולל בתוכו בוסתנים ואת שלושת המעיינות, מקורות המים ההיסטוריים של הישוב.
בבית פרופסור מר נמצאים משרדי העמותה לשחזור מושבת הראשונים ראש פנה. כאן ניתן למצוא גם פינת מידע לציבור.
האתר פתוח שבעה ימים בשבוע, לאורך כל השנה, פרט ליום כיפור וליום הזכרון.

שעות פתיחה:
במהלך השבוע 16:00-9:00
שישי – שבת 14:00-10:00
ניתן לקבל הדרכה במקום בתאום מראש

.פלייר -2