מושבת הראשונים

page-bg
page-frame

מושבת הראשונים -שנת 2008 – מבט כללי מצד דרום.
מבט כללי על מושבת הראשונים.במרכז בולט בניין בית הכנסת ומתחתיו בית המרחץ.

5de5d15d8205de5d35e85d55d.49044600