ללוח האירועים

page-bg
page-frame
נוף בשחזור

ללוח האירועים יש ללחוץ על התאריך בלוח השנה