כנס ראש פינה ה-7 לתולדות הישוב בגליל

page-bg
page-frame

כנס ראש פנה ה-7 - תשעו
מהעיר למושבה מתום הכיבוש המצרי עד למלחמת העולם הראשונה ( 1914-1840)

11-10/08/2016       ו-ז במנחם-אב תשע”ו