יצחק אפשטיין

page-bg
page-frame

5d95e65d75e7205d05e45e95d.91747394נולד בשנת: 1863, ברוסיה.
עלה ארצה: 1886 .
נפטר בשנת: 1943.
תחום פעילות: חלוץ, מחנך.
תקופת פעילות : 1890 – 1940

מפעילי חובבי ציון באודיסה ובהשתדלותם נשלח ארצה ע”י הברון רוטשילד, עם עוד 5 חברים, להשתלם בחקלאות בתק’ העליה הראשונה.לאחר עבודה ביסוד המעלה ובמושבה ראש פנה במשך כ-4 שנים, עבר יצחק לעסוק בהוראה.הוא לימד בצפת, בראש פנה ( ביחד עםשמחה וילקומיץ’ יסד ולימד בבית ההספר העברי בראש פנה )ומטולה. למרות שלא שהיתה לו הכשרה מיוחדת, התפתח ביה”ס והפך לנושא ומעורר הרוח הציונית במושבות הגליל. פיתח שיטת לימוד שנקראה אחר כך בשם: “עברית בעברית”.

תוך כדי חייו במושבות הבין את השאלה הסבוכה של יחסי יהודים ערבים. במאמרו: “שאלה נעלמה” הוא קורא למנהיגי התנועה הציונית להתיחס אל הערבים תושבי הארץ ולא להתעלם מהם: “אנו באים לארצנו לתפוש שם מה שלא תפשו אחרים, להאחז בכל המקומות, שעדיין לא נאחזו בהם אחרים, למצוא מה שלא מצאו בהם אחרים, לגלות לטובתנו ולאושר כל יושביה את העושר הטמון בשכבות אדמתה ואת הברכה הצפונה בשמיה ובשממה”. לאחר מלחמת העולם, התמסר יצחק לעבודה כללית בחינוך א”י ובלשנות. היה ממיסדי תנועת “ברית שלום” שדגלה ברעיונות שהביע במאמרו.”