יוסף פרידמן

page-bg
page-frame

5d95d55e15e3205e45e85d95d.48650794יוסף פרידמן (יוסף אפנדי )

יוסף פרידמן נולד בטבריה בשנת 1849.לאחר נישואיו התגורר בצפת ועסק בסחר באתרוגים.משהחליט לגדל אתרוגים בעצמו , חפש ומצא , לא הרחק מצפת , כפר ערבי דל בשם ג'עוני , שנראה לו מתאים לכך . ערביי הכפר היו מסובכים אותה עת בענייני ממון . הם חיפשו דרך לפדות שניים מבני הכפר שנלקחו לעבודות בצבא התורכי . כדי לממן את רכישת חלק מאדמות הכפר , הצטרף יוסף פרידמן אל קבוצה  של 17 אברכים בהנהגת אליעזררוקח , שהקימה את "חברת  ישוב ארץ הקודש " ושמה לה למטרה לזנוח את חיי "הישוב הישן " שחי על "החלוקה" .הם חיפשו אדמה להתיישב עליה ולחיות מעבודת כפיים. ביחד עם יוסף פרידמן רכשו כשני שליש מאדמות ג'עוני . בשנת 1878 הגברים עברו לחושות שבמקום והחלו לעבוד את האדמה .הם העניקו למקום את השם "גיא – אוני "- ראשון לישובים היהודים החדשים שיקומו בגליל .הבצרת והעוני הכריעום.רובם נטשו חזרה לצפת.יוסף פרידמן , אהרון קלרואלתר שורץ נאחזו במקום.הם הצטרפו לקבוצת העולים מרומניה בשנת 1882 ויסדו את ראש פנה.

הבית שבנה יוסף פרידמן (שכונה גם יוסף אפנדי) עומד על תילו באתר השחזור ליד בית הכנסת העתיק.

צאצאיו ממשיכים לגור בראש פנה עד היום.