יום העצמאות באתר השחזור מושבת ראשונים

page-bg
page-frame

ביום העצמאות ה – 67 של מדינת ישראל אתר השחזור יהיה פתוח לקהל הרחב בשעות 14:00-10:00 ללא תשלום:

Oהחזיון האורקולי  יוקרן מדי שעה עגולה

Oהעבר קם לתחיה – סיורים מודרכים בשעות 11:30, 13:30

התערוכות הפתוחות לקהל הרחב:

O"פרופסור מר: על מלריה, יתושים ו – .D.D.T (שם זמני)" – תצוגת קבע חדשה בבית פרופסור מר, המתעדת את חייו ופועלו של פרופסור מר, מגדוד נהגי הפרדות, דרך ניהול התחנה לחקר המלריה בראש פנה, הצבא הבריטי ועד למשרד הבריאות של מדינת ישראל.

"עברית בעברית- ראשית החינוך העברי-לאומי בראש פינה (1923-1885)" : תערוכת מסמכים, מוצגים ותצלומים הסטוריים נדירים בנושא ראשית החינוך העברי – לאומי בראש פנה. התערוכה מתארת את פועלם של המורים הראשונים שלימדו בראש פנה: משה דוד שו"ב, ד"ר יצחק אפשטיין ושמחה חיים וילקומיץ', ואת תרומתם הגדולה לתחיית השפה העברית וליצירת תשתית של חינוך עברי – לאומי.

O"ישן מול חדש" – תערוכת תצלומים המתעדת את בתי המושבה לאורך השנים, מהקמתה ועד ימינו.

יום העצמאות באתר השחזור תשעה