הוראת עברית בעברית

page-bg
page-frame

הוראת עברית בעברית בראש פנה
סרטון שנעשה בשנת 1989 ע"י גב' שריתה כמיסה. מתאר את המורים הראשונים בראש פנה, יצחק אפשטיין ושמחה חיים וילקומיץ, בית הספר הכפרי שהקימו ושיטת ההוראה שכונתה "עברית בעברית".הסרטון מציג את ההשםעה ההדדית של חיים צד לצד לכפר הערבי ג'אעוני והניב היחודי שהתפתח לעברית בראש פנה.