דוד בוקששטר

page-bg
page-frame

ממיסדי ראש פנה שעלו ממוינשט שברומניה בשנת 1882. ביחד עם רעו ,דוד שו”ב  ואחרים הקימו את   חבורה יישוב ארץ-ישראל על ידי עבודת אדמהממוינשט. ( נ וסדה בט”ו אב ה’תרמ”א- 1881)

כבר בשנת 1875 ניסה דוד שו”ב יחד עם שני ידידיו, דוד בוקששתר וזידל ארדני, לעלות לארץ ישראל: הם נסעו לבולגריהכדי לפגוש את הפאשה העות’מאני כדי שימליץ לממשל הטורקי לאשר להם לקבל אדמות בארץ ישראל, אולם בעצתו של הפאשה הם נמנעו מלהגיש בקשה זו בשל הנסיבות הפוליטיות באותה תקופה: מלחמה שעמדה לפרוץ בין טורקיה לרוסיה.

לאחר שארגן כ-30 משפחות שהסכימו לעלות לארץ קיבל על עצמו  דוד שו”ב להיות נציגם ויצא בי”ט בכסלו ה’תרמ”ב(1882) לקושטא בדרכו להכנת התשתית ההתיישבותית בארץ ישראל. בקושטא הוא נפגש עם החכם באשי, ר’ משה הלוי, וביקש את עזרתו בהשגת אישור מטעם הממשל הטורקי. הלוי ארגן פגישה בביתו יחד עם רופאו של הסולטן, השר אליאס. הלה הציע לדוד שו”ב שלא לפנות בבקשה רשמית, אלא פשוט לעלות ולקנות בכספו אדמות בארץ. השר אליאס הבטיח מצדו לשכנע את הסולטן לוותר על המסים בשנים הראשונות להתיישבותם בארץ.

בכ”ט בטבת ה’תרמ”ב הגיע דוד שו”ב לצפת והחל לחפש באזור אדמות לקנייה.

שו”ב שלח מכתב לאגודתו ברומניה, בו ביקש אישור לקנייה והם שלחו את דוד בוקששתר, שהיה בקיא דיו בעבודת האדמה כדי לבדוק את ההצעה. דוד שו”ב סייר יחד עם בוקששתר גם באזור ירושלים, בשפלה ובאזורים אחרים, ולבסוף החליטו על רכישת אדמות גיא אוני ליד צפת, והקנייה בוצעה בכ”ח באבה’תרמ”ב (1882).

לאחר הקנייה התאספה קבוצה של 44 משפחות: עשרים ושתיים מהן מהעירמוינשט , עשר מהן מברלאד, שמונה מגאלאץ ומשפחה אחת מפוקשאן – בסה”כ 228 נפשות.הם הפליגו מרומניה, מהעיר גאלאץ, ב 18.8.1882.

דוד בוקששטר הפך איכר בראש פנה ובנה את ביתו ברחוב העליון מול בית הכנסת .

ביתו היה חלק מהבית הנקרא כיום בית דני.

אשתו ,הניה , נודעה כמיילדת הראשונה בגליל. צאצאיו מתגוררים עד היום בראש פנה.