בית יוסף פרידמן

page-bg
page-frame

יוסף פרידמן נולד בטבריה בשנת 1849.לאחר נישואיו התגורר בצפת ועסק בסחר באתרוגים.משהחליט לגדל אתרוגים בעצמו , חפש ומצא , לא הרחק מצפת , כפר ערבי דל בשם ג’עוני , שנראה לו מתאים לכך . ערביי הכפר היו מסובכים אותה עת בענייני ממון . הם חיפשו דרך לפדות שניים מבני הכפר שנלקחו לעבודות בצבא התורכי . כדי לממן את רכישת חלק מאדמות הכפר , הצטרף יוסף פרידמן אל קבוצה  של 17 אברכים בהנהגת אלעזר רוקח , שהקימה את “חברת  ישוב ארץ הקודש ” ושמה לה למטרה לזנוח את חיי “הישוב הישן ” שחי על “החלוקה” .הם חיפשו אדמה להתיישב עליה ולחיות מעבודת כפיים. ביחד עם יוסף פרידמן רכשו כשליש מאדמות ג’עוני . בשנת 1878 הגברים עברו לחושות שבמקום והחלו לעבוד את האדמה .הם העניקו למקום את השם “גיא – אוני “- ראשון לישובים היהודים החדשים שיקומו בגליל .הבצרת והעוני הכריעום.רובם נטשו חזרה לצפת.יוסף פרידמן , אהרון קלר ואלתר שורץ נאחזו במקום.הם הצטרפו לקבוצת העולים מרומניה בשנת 1882 ויסדו את ראש פנה.

הבית שבנה יוסף פרידמן ( שכונה גם יוסף אפנדי ) עומד על תילו באתר השחזור ליד בית הכנסת העתיק.

צאצאיו ממשיכים לגור בראש פנה עד היום.