בית הספר הכפרי

page-bg
page-frame
בית הספר הכפרי במושבות הגליל העליון
בית הספר הכפרי במושבות הגליל העליון

 

בארכיון הציוני המרכזי אותר מסמך שהינו תוכן הרצאה שנשא המורה ענתבי בשנת 1905 על תוכנית הלימודים בבית הספר הכפרי בראש פנה. תיק J 15 7127

עיון בתוכנה של ההרצאה ממחיש בצורה ייחודית את האמור במאמר אודות “בית הספר הכפרי”במושבות הגליל.