בית המתיישב

page-bg
page-frame

מהבתים שנבנו ברחוב העליון על ידי העולים מרומניה בשנת 1883.הבית שוקם על ידי העמותה לשחזור ראש פנה.

הוא מאפיין את בתי הראשונים שנבנו צמודים האחד לשני . חלקם הפונה לרחוב שימש למגורי המשפחה ובחלק האחורי שוכנו בעלי החיים ומחסנים חקלאיים.

היום  מצויה במבנה גלריה לציורים.