אסון ראש פנה – סיפורם של שמונה הרוגים בראש פנה במלחמת ששת הימים

page-bg
page-frame