אליהו שייד

page-bg
page-frame
בית הכנסת ברחוב העליון . לפני 1899
בית הכנסת ברחוב העליון . לפני 1899
בתי מתיישבים שנבנו אחרי 1891 , מטוויה ומגורי העובדים
בתי מתיישבים שנבנו אחרי 1891 , מטוויה ומגורי העובדים
המטוויה ומגורי העובדים . לפני 1899
המטוויה ומגורי העובדים . לפני 1899