Increase font size Decrease font size Default font size

אודות עמותת השחזור

page-bg
page-frame
ארכיון הסטורי

אודות העמותה

אתר השחזור מושבת הראשונים ראש פנה, הוכרז ע”י ממשלת ישראל כאתר מורשת לאומי בשנת 1983.

האתר כולל מבנים היסטוריים, גלריות, מסעדות ובתי מגורים.

את האתר מנהלת עמותה ציבורית.

העמותה לשחזור ופתוח מושבת הראשונים (ע”ר) נוסדה בשנת 1975. ליו”ר העמותה נבחר ח”כ והשר יגאל אלון ז”ל, נכדו של ר’ אלתר שורץ.

מטרות העמותה

 • ליזום, לארגן,  לעודד ולקדם את שיחזור ושימור אזור מבני המייסדים של המושבה ראש פנה (להלן “אזור השימור”).
 • ליזום, לארגן ולקדם את הפיכת אזור השימור לאתר סיור לישראלים ולתיירים.
 • ליזום, לארגן ולקדם מטרות חינוכיות – לימודיות הקשורות ביסודה של המושבה ראש פנה בראשית ההתישבות הציונית בארץ ובמיוחד בגליל.

חברי הועד:

 • תמי שורץ– יו”ר
 • עודד אילת
 • מוריס צמח
 • חזי שגב
 • יעקב בלום

חברי ועדת הביקורת:

 • עו”ד אלי סגל
 • איה בר

 

 • אורי בן ציוני – נציג המועצה לשימור אתרים.