אודות עמותת השחזור

page-bg
page-frame
ארכיון הסטורי

אודות העמותה

אתר השחזור מושבת הראשונים ראש פנה, הוכרז ע"י ממשלת ישראל כאתר מורשת לאומי בשנת 1983.

האתר כולל מבנים היסטוריים, גלריות, מסעדות ובתי מגורים.

את האתר מנהלת עמותה ציבורית.

העמותה לשחזור ופתוח מושבת הראשונים (ע"ר) נוסדה בשנת 1975. ליו"ר העמותה נבחר ח"כ והשר יגאל אלון ז"ל, נכדו של ר' אלתר שורץ.

מטרות העמותה

 • ליזום, לארגן,  לעודד ולקדם את שיחזור ושימור אזור מבני המייסדים של המושבה ראש פנה (להלן "אזור השימור").
 • ליזום, לארגן ולקדם את הפיכת אזור השימור לאתר סיור לישראלים ולתיירים.
 • ליזום, לארגן ולקדם מטרות חינוכיות – לימודיות הקשורות ביסודה של המושבה ראש פנה בראשית ההתישבות הציונית בארץ ובמיוחד בגליל.

העמותה מנוהלת ע"י מנכ"ל/ית בשכר ביחד עם ועד הנבחר מדי שנתיים על ידי חברי העמותה.

מנכ"לית העמותה היא ד"ר סמדר סיני.

חברי הועד:

 • איריס מזרחי– יו"ר
 • ד"ר דידי קפלן – גזבר
 • אילון בן הרצל
 • יורם מאירי
 • יגאל שרגיל
 • אורי בנציוני – נציג המועצה לשימור אתרים.

חברי ועדת הביקורת:

 • אורי בירן
 • ד"ר צבי רוזנשטוק