אהרון קלר

page-bg
page-frame

אהרון קלר נמנה על קבוצת האברכים מצפת , ממקורביו של אליעזר רוקח , שהרהיבו עוז לעזוב את העיר ולהקים את גיא אוני בשנת 1878.

הוא אחד משלושת אנשי צפת שנאחזו בקרקע  ולא עזבו והצטרפו אל החלוצים מרומניה בשנת  1882 . הוא בנה את ביתו “ברחוב  הטבריוני ” . בשנת 1919 הפך לאכר כאחד האכרים.

ביתו עדיין במקומו עומד וצאצאיו גרים בו.