Calendar

page-bg
page-frame
א ב ג ד ה ו ש

שיח מורשת 20/06/2019 עם שריאל שלו

א ב ג ד ה ו ש

קול קורא לשיפוץ בית הכנסת ההסטורי

א ב ג ד ה ו ש

מרכז מבקרים חדש

מרכז מבקרים חדש נפתח בבית הפקידות.

בואו ליהנות מחווית מולטימדיה המספרת את תולדות המושבה.

מרכז מבקרים חדש

א ב ג ד ה ו ש

טופס הצטרפות לעמותת השחזור

קול קורא חברות בעמותה

לפתיחת הטופס לחצו: טופס בקשה לחברות בעמותה

א ב ג ד ה ו ש